Қазыбек Мұхтар.

    Ғалам таныған ғұлама.

    Мұхтар Қазыбек.  - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. - 400 б.

 

Қолдарыңыздағы кітапта Мұхаммед Хайдар Дулатидің (1499-1551) шығармашылығы тарихи-филологиялық, танымдық-философиялық тұрғыда алғаш рет жүйеленіп, әр қырынан зерттеліп пайымдау жасалынады. Дулатидің мемлекет қайраткері, қолбасшы, жазушы, суретші ғұлама ғалым ретін